Szkoła paralotniowa „FLY SCHOOL” oferuje usługi w zakresie szkoleń pilotów paralotniowych, sprzedaży sprzętu paralotniowego, serwisu, oraz organizowania wyjazdów i wypraw paralotniowych.

Działalność Szkoły prowadzona jest w oparciu o :

  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej UM w Dąbrowie Górniczej nr 9912/92 z dnia 30.07.1992 r.
  • wpis do rejestru Urzedu Lotnictwa Cywilnego 108RPS-03/2014

Szkoła Pilotażu Paralotni „Fly School” prowadzi szkolenia pilotów paralotniowych od 1992 r. tj. od czasu gdy paralotniarstwo zatwierdzone zostało w Polsce jako oficjalna dyscyplina

Szkoła posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w specjalnościach :

  • pilot paralotni /PP/ – szkolenie w lotach swobodnych
  • pilot paralotni /PPG/ – szkolenie w lotach z napedem
  • uprawnienie TANDEM – loty załogowe
  • uprawnienie H, wyciągarkowy, kierownik lotów – uprawnienia w lotach holowanych

Oprócz działalności szkoleniowej świadczymy usługi w zakresie : 

  • sprzedaż sprzętu paralotniowego
  • wykonywanie przeglądów paralotni
  • przekładanie spadochronów SIP
  • organizowanie wyjazdów i wypraw paralotniowych